این سایت با قیمتی مناسب واگذار میگردد

   علیرضا غلامی sms 09199000930

 ( فقط و فقط به بانک )